Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

Учитељи

Учитељи

Учитељи
Име и презиме Одељење
Боса Живојновић 1-1
Титиана Живојновић 1-2
Љиљана Соколовић Хасановић 2-1
Мирче Брзован 2-2
Весна Јанкулов 2-3
Весна Богданов 3-1
Жељко Ивковић 3-2
Татјана Стефанов 3-3, 4-4
Нада Буказић 4-1
Наташа Рашковић 4-2
Видосава Давидовић 4-3
Гордана Ротар продужени боравак

Последње вести