Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

Српски језик - Блог

Квиз

 

НЕПРАВИЛНО/ПРАВИЛНО

 

ОдељеЊски старешина, а не одељеНски старешина. Зато што није одељеНе, него одељеЊе.

ПреТчас, а не пречас.

Спојено и одвојено писање речи

Последње вести